Dự báo

DỊCH VỤ GIAN HÀNG TRƯNG BÀY

Thấu hiểu những khó khăn của các đơn vị sản xuất đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ khi tiếp cận thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm, cũng như công tác truyền thông quảng bá thiếu chuyên nghiệp, thiếu địa điểm giới thiệu sản phẩm… Do đó, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nhà sản xuất, trong đó có dịch vụ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM.

Với dịch vụ này nhà sản xuất sẽ được Trung tâm hỗ trợ các hoạt động như:

- Được bố trí gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thường xuyên

- Được tham gia các chương trình, hội chợ được tổ chức tại Trung tâm

- Hỗ trợ nhân viên giới thiệu gian hàng

- Hỗ trợ kết nối bán buôn, bán lẻ sản phẩm

- Quản lý gian hàng

- Truyền thông quảng bá trên các kênh thông tin đại chúng

- Hỗ trợ các chi phí vệ sinh, điện nước, an ninh

- Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.